Lithiové knoflíkové baterie

Naše baterie obsahují 0% rtuti a 0% kadmia. Chemické složení je takové, že ani při vysokých teplotách, extrémní vhkosti nebo při nesprávném použití nedochází k vytečení elekrolytu ani k explozi. Všechny nabízené baterie jsou pouze na objednávku. Baterie mohou být s obchodní značkou Divetta nebo OEM. Minimální množství pro OEM je uvedeno u každého modelu. Dodací a platební podmínky jsou dle předchozí dohody.

Divetta ® 2007 Ochranná známka, 2010 EU ochranná známka, Triolux ® 2014 Česká ochranná známka, © HRK 2009‑2023 Všechna práva vyhrazena