zpět na hlavní stránku Česky   English


Všeobecné záruční podmínky

Není-li v kupní smlouvě ujednáno jinak, na výrobky značky Divetta® se vztahuje při obvyklém způsobu použití záruční lhůta:
 1. 24 měsíců pro kompaktní zářivky s příkonem do 25W. Při používání v režimu častého zapínání a vypínání - více než 20x denně - se záruka neposkytuje.
 2. 6 měsíců pro kompaktní zářivky s příkonem vyšším než 25W. Při používání v režimu častého zapínání a vypínání - více než 20x denně - se záruka neposkytuje.
 3. 12 měsíců pro lineární zářivky při zapojení s konvenčními předřadníky a 12 měsíců pro lineární zářivky při zapojení s elektronickými předřadníky Helvar, Vossloh-Schwabe, Philips a Osram. Při použití elektronických předřadníků jiných značek se záruka neposkytuje.
 4. 6 měsíců pro kompaktní zářivky a lineární zářivky se speciálním účelem použití.
 5. 24 měsíců pro světelné zdroje a svítidla LED.
 6. 3 měsíce pro halogenové žárovky.
 7. 6 měsíců pro baterie.
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na:
 1. Vady vzniklé po uplynutí doby technického života.
 2. Mechanické poškození.
 3. Vady vzniklé nesprávným použitím výrobku, zejména instalací do uzavřených neodvětrávaných svítidel s malým vnitřním prostorem.
 4. Zapojením se stmívači nebo elektronickými spínači, není-li na obalu výrobku uvedeno, že je stmívatelný.
 5. Vady vzniklé v důsledku poruch rozvodné sítě, nebo když parametry rozvodné sítě nesplňují normu EN 50160, zejména přepětí nebo nepřípustné vyšší harmonické.
 6. Vady vzniklé nesprávnou montáží.
 7. Vady vzniklé nesprávným skladováním.
 8. Na výrobky, jejichž prodejní cena je nižší než 15,00 Kč bez DPH.

Podmínky pro vyřízení reklamace

 1. Bude-li výrobek nebo jeho obal jakýmkoliv způsobem popsán nebo označen vyjma cenovky, nebude reklamace uznána.
 2. Vyhrazujeme si právo účtovat manipulační poplatek 10,00 Kč bez DPH za kontrolu každého výrobku, u něhož bude zjištěno, že reklamace byla neoprávněná.

Stáhnout PDF

Divetta ® 2007 Ochranná známka, 2010 EU ochranná známka, Triolux ® 2014 Česká ochranná známka, © RK 2009-2019 Všechna práva vyhrazena