ONLINE VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE, ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ A DALŠÍ SLUŽBY

ÚČETNICTVÍ, DANĚ
• Daňová evidence
• Účetnictví
• Zpracování mezd
• Přihláška nebo odhláška zaměstnance
• Zpracování podkladů pro přiznání k dani z příjmu fyzických osob
• Zpracování podkladů pro přiznání k dani z příjmu právnických osob
• Zpracování podkladů pro přiznání k DPH včetně kontrolního hlášení, souhrnné hlášení VIES
• Zpracování podkladů pro přiznání k dani silniční
• Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
• Zpracování výkazů Intrastat
• Fakturace a vedení skladové evidence
• Rozúčtování na neomezený počet nákladových středisek a sledování výnosnosti jednotlivých středisek
• Sledování výnosnosti jednotlivých zakázek
• Pravidelné reporty, možnost online přístupu klienta k nahlížení do účetnictví
• Zastoupení při kontrolách a ve správním řízení v případech, kde zákon umožňuje zastoupení obecným zmocněncem *)

CELNÍ ŘÍZENÍ
• Zastoupení v celním řízení *)
• Vyplnění JSD, VDD, SCP
• Vyplnění Deklarace celní hodnoty
• Zastoupení při celních kontrolách a ve správním řízení *)

PORADENSTVÍ A ŠKOLENÍ V CELNÍ PROBLEMATICE
• Celní režimy, celní hodnota zboží, celní jistota, vyplňování JSD a VDD, následné účtování DPH těchto dokladů
• Sazební zařazení zboží, vyhledávání TARIC, licence, kvóty a další dokumenty potřebné pro propuštění zboží do navrhovaného celního režimu
• Dodací podmínky INCOTERMS
• Preferenční původ zboží

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ DOTACÍ NA ZAMĚSTNANCE
• Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP *)
• Příspěvek na společensky účelné pracovní místo (SÚPM) zřízené *)
*)  Služby jsou určeny pouze pro klienty z Brna a blízkého okolí, všechny ostatní služby je možno poskytnout online na celém území ČR
www.divetta.eu
Pro podrobnější informace pište na info@divetta.eu

Divetta ® 2007 Ochranná známka, 2010 EU ochranná známka, Triolux ® 2014 Česká ochranná známka, © RK 2009‑2022 Všechna práva vyhrazena